Delic Law Office

„Error Iuris Nocet“ - „Nepoznavanje prava škodi“

Usluge

Privredno pravo

Statusne promene, ugovori u privredi, zastupanje u sporovima iz poslovnih odnosa pravnih lica i/ili preduzetnika, pravno savetovanje u poslovanju i podrška administraciji privrednog društva.

Zastupanje u građanskopravnim odnosima

Sporovi iz imovinskopravnih odnosa, radnopravni sporovi, ugovorni odnosi, naknada štete, naslednopravni odnosi i sporovi, zaštita prava svojine i državine, naplata potraživanja i dr.

Upravno pravo

Zastupanje pred organima uprave i zastupanje u upravnom sporu.

Zastupanje u sporovima iz porodičnopravnih odnosa

Razvod braka, vršenje roditeljskog prava, starateljstvo, usvojenje, zaštita od nasilja u porodici, zaštita prava deteta, utvrđivanje i osporavanje očinstva.O meni

Advokat Matija Delić je rođen 14.05.1990. godine u Beogradu. Školovanje je započeo u XIII beogradskoj gimnaziji, a maturu je položio u Creative Technologies Academy u Mičigenu, Sjedinjene Američke Države sa najboljim uspehom u ’08 generaciji.

Upisao je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2009. godine i isti završio u roku 2013. godine. Karijeru je započeo kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Janković, Popović & Mitić, nakon čega je kratko radio u privredi, a karijeru je nastavio u porodičnoj advokatskoj kancelariji počev od Februara 2017. godine od kada je član Advokatske komore Beograda.

Matija pruža usluge klijentima prevashodno u oblasti privrednog prava i korporativnog upravljanja, građanskog prava, radnog prava, nekretnina, ali i u ostalim granama prava, kao i u privatnom i korporativnom sektoru. Takođe prati poslovanje klijenata, kako u preventivnoj, tako i u kasnijoj fazi poslovanja uz rešavanje problema putem sporazuma sa drugom stranom ili u postupku pred sudovima i organima uprave.

U svom radu besprekorno se služi engleskim jezikom, a koristi i francuski jezik.

Kontakt


Advokat Matija Delić


Kralja Milutina 33, Beograd

office@deliclawoffice.rs

+ 381 69 2628 452

+ 381 11 3628 95 55